Spel | Spansk domino

Lär dig spela spansk domino

Dominobrickorna uppfanns i Kina för minst 300 år sedan. Från början var brickorna avsedda att spå med. De representerade de kombinationer man kan få när man slår två tärningar: 1-1, 1-2, 1-3 osv.

Domino kom via Italien till Europa vid mitten av 1700-talet. På 1800-talet spreds spelet snabbt över världen i form av maskingjorda spel av svartbetsat trä.

Många varianter

Domino spelas med många olika regler. Vi skall här presentera en trevlig variant: Spansk domino. Man kan spela med 2-4 spelare. När man är fyra spelar man i par, med medspelaren mitt emot som bilden visar. Spelarna A och C spelar tillsammans mot spelarna B och D.

De 28 brickorna

Man använder ett set med 28 brickor (europeiska brickor), där också blanka rutor finns med. Om en blank betecknas med 0 får man 28 olika brickor. Observera att varje bricka är unik. Det finns bara en bricka 2-3 (som kan vändas 3-2).

När man spelar domino är det en fördel om man tänker efter vilka brickor som redan ligger på bordet och vilka som finns kvar att spela ut. Precis som i kortspel bör man försöka ha koll på vad som har spelats och vad som finns kvar.

Hur brickorna läggs ut

Om utrymmet inte räcker till får man gärna "svänga" ormen 90 grader.

När brickor läggs ut på bordet skall de läggas så att de bildar en kedja, där två brickhalvor intill varandra alltid har samma antal ögon. Se figur!

Dubblor

Brickorna 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 kallas dubblor. Dessa brickor måste alltid läggas på tvären som bilden visar (i 90 graders vinkel mot brickorna intill).

Bredvid 1-2 läggs 2-2 på tvären. Sedan läggs 2-6 och 6-3 som vanligt.

Bygg in dubblor

När en dubbel har blivit lagd måste man först bygga in den på andra sidan innan man kan bygga vidare på dess ändar.

Exempel: Efter 1-2 och 2-2 måste 2-4 läggas på andra sidan dubbeln så att den först blir ordentligt inbyggd.

Inte så här...

...utan så här

Spelets gång (4 spelare)

Brickorna läggs med baksidan upp och blandas väl. Man drar varsin bricka och högst antal ögon blir förhand, den som först skall spela ut (låt oss anta att det blev A). Förhand tar själv 5 brickor, sedan tar näste spelare 5 brickor osv.

Brickorna ställs upp på kant framför respektive spelare. Ställ alltid brickorna i parallella rader - då kan inte medspelarna se brickornas ögon. De brickor som ligger kvar på bordet (högen) samlas till vänster om förhand och spelet kan börja. I nästa omgång är det B som är förhand. A blandar då och högen placeras mellan A och B osv.

Utspel

I figuren finns två dubblor, 2-2 och 4-4. På båda dessa har man byggt vidare. Kom ihåg: Innan man bygger vidare på en dubbel måste den vara inbyggd från båda håll.

A börjar med att lägga ut en valfri bricka. Sedan fortsätter B med att bygga på A:s bricka och sedan är det C:s tur osv. Endast en bricka spelas ut varje gång när man är 3 eller 4 spelare.

Man måste noga följa reglerna om placering ovan. Dubblor måste läggas på tvären, och de måste byggas in innan man får fortsätta på dess ändar.

Om en spelare inte kan lägga ut någon bricka måste han plocka från högen tills han får en bricka som kan spelas ut. När högen tar slut (= 1 bricka kvar) och någon inte kan lägga ut går turen till näste spelare.

Omgångens slut, spelets mål.

När en spelare blir av med sina brickor är omgången slut. Den spelaren har "gått ut" och får extra poäng beroende på vilka brickor motståndarna har kvar (se poängberäkningen nedan). Alla brickorna läggs på nytt med baksidan upp, den som var förhand blandar, näste spelare blir förhand och börjar med att ta 5 brickor osv.

Man fortsätter så i flera omgångar tills något av lagen har uppnått 60 poäng (se poängberäkningen nedan). Det lag som först uppnår 60 poäng vinner.

Poängberäkning

Summan av ögonen i ändarna blir 1+3+5+1 vilket ger 2 poäng.

När en dubbel ligger ytterst i kedjan räknas alla ögon. OBS! Dubbeln 2-2 ligger inte ytterst och får inte räknas med.

Själva nerven i spansk domino är poängberäkningen. Det är denna som gör spelet så levande och intressant.

När en spelare lagt ut sin bricka kollar man om han/hon får poäng (poängen går till laget). Det går till så att man summerar ögonen i alla ändar av de utlagda brickorna. Om summan blir 5, 10, 15, 20, 25 osv (multiplar av 5) får man poäng, inte annars.

Hur man räknar poäng framgår bäst av några exempel. Alla ändar som skall räknas är inringade. Summan av ögonen i ändarna blir 1 + 3 + 5 + 1 vilket ger 2 poäng. OBS! Dubblorna 2-2 och 4-4 ger inga poäng. När en dubbel bara sticker ut lite grand räknas detta inte som en ändpunkt.

I bilden till höger ligger dubbeln 4-4 ytterst i kedjan. Den räknas då med alla 8 ögonen. Summan av ändarnas ögon blir 1 + 1 + 8 = 10 vilket ger 2 poäng.

Poäng i början

Exempel A, B och C visar hur förhand kan lägga ut en bricka och få poäng.

  • A: 5 + 0 = 5 ögon ger 1 poäng
  • B: 5 + 5 = 10 ögon ger 2 poäng
  • C: 4 + 1 = 5 ögon ger 1 poäng
  • D: Dubbeltvåan ligger ytterst och får räknas som 4 ögon. 4 + 6 = 10 ger 2 poäng

Ett spelexempel

Spelare A: 6 poäng!

Med tur och skicklighet kan man ibland få många poäng på en gång. A har spelat ut 5-5. Han får räkna alla dubblorna som ligger ytterst: 5-5, 6-6 och 4-4: 10 + 12 + 8 = 30 ögon, vilket ger 6 poäng.

Om nu spelare B har brickan 2-0 är det perfekt! Hon lägger ut den genom att skarva på brickan 2-2, och nu blir det hög poäng igen!

Spelare B: 6 poäng!

Nu blir poängen densamma, för brickan 2-0 ändrar inte antalet ögon. Även B får 6 poäng. 10 + 0 + 12 + 8 = 30 ögon, vilket på nytt ger 6 poäng!

Nu sitter spelare C och myser. Han har brickan 0-0 och ser en jättechans! (se nästa bild)

Spelare C: 6 poäng igen!

En dubbelblank kan vara mycket värdefull fastän den saknar ögon. Här blir det fortfarande 6 poäng! 10 + 0 + 12 + 8 = 30 ögon, vilket ger 6 poäng!

Men nu kommer den siste spelaren D med sin triumfbricka.

Spelare D: 7 poäng - fantastiskt!

Han har 5-0 på hand och lägger förstås ut den vid dubbelblankan. Poängen blir nu: 10 + 5 + 12 + 8 = 35 ögon, vilket ger 7 poäng.

Än är inte dramatiken slut. Spelare A lägger ut 0-4.

Spelare A: ingen poäng

Eftersom 0-4 ökar poängsumman med 4 vet A direkt att han inte kommer att få poäng: 10 + 5 + 4 + 12 + 8 = 39 ögon, vilket inte ger poäng.

Men då blir spelare B överförtjust: Hon har nämligen brickan 1-0!

Spelare B: 8 poäng!!

B vet att 1-0 kommer att öka antalet ögon med 1 och det var ju nyss 39 ögon. Alltså 39 + 1 = 40!!

10 + 1 + 5 + 4 + 12 + 8 = 40 ögon, vilket ger 8 poäng.

Det är ovanligt att få så hög poäng i spansk domino, men det händer. Och nu hände det för B. Gissa om hon blev glad!

Poäng när någon går ut

Om en spelare lägger ut sin sista bricka räknar man samman motståndarlagets brickor, som de har kvar på hand. Antag t.ex. att B går ut:

  • A har 5-1 och 6-4 = 6 + 10 = 16 ögon.
  • C har 3-2 och 5-3 = 5 + 8 = 13 ögon.

Tillsammans har motståndarna då 29 ögon. Man avrundar till närmaste 5-tal. I det här fallet avrundas 29 till 30 ögon, vilket ger 6 poäng.

Taktik och strategi

Den som är förhand och hans medspelare bör alltid försöka att "öppna" spelet genom att lägga ut många dubblor. Eftersom förhand är den förste som kan gå ut, ska hans lag underlätta möjligheterna till detta.

Motståndarna däremot ska försöka att "stänga" spelet så mycket som möjligt. Det sker genom att man minskar antalet möjligheter till utlägg, så att förhand måste plocka från högen.

Allra viktigast är det att tänka ut möjligheterna till att få poäng.

Lycka till med spelet!