Spel | Omnido

In english please

Ny utmaning för dig som gillar Sudoku och andra sifferpussel

Omnido (betoning på första stavelsen) är ett nytt svenskt sifferpussel skapat av Jonatan Rydh. Reglerna är enkla. Det gäller att fylla i kvadraten med siffrorna 1-9 så att följande uppfylls:

  • Två lika siffror får inte ligga precis intill varandra.
  • Varje par av två olika siffror måste förekomma exakt en gång någonstans i den färdigifyllda kvadraten.

Med par menas två siffror som ligger intill varandra horisontellt eller vertikalt. Diagonalt gränsande rutor anses INTE ligga intill varandra.

En Omnido har alltid endast en lösning.

Hur man löser en Omnido


   

Vänligen observera att detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.