Om spelet inte startar efter 30 sek pröva följande:

Starta Multix