Föredrag/Studiedag | Ämnen

Ämnen som passar för alla

Här är några föredrag som jag gärna håller. Passar för alla som är intresserade av undervisning och inlärning i skolan, hemmet eller arbetslivet.

Studiedagen kan förläggas på er ort eller på Mattesmedjan i Bengtsfors. Väljer ni att komma hit kan ni också ta del av vår Matteverkstad som vi byggt upp och vårt rika material av spel och hjälpmedel.

Exempel på ämnen:

Förskolan, låg- och mellanstadiet:

 • Lekfull matteinlärning för små barn
 • Spel och problemlösning för de minsta
 • Tidig matteinlärning med ”Logos-metoden”
 • Mattesmedjans Metoder - 13 enkla recept hur alla kan lyckas med matten
 • Börja tidigt och ta med föräldrarna – så kan man lära små barn att älska matte

Högstadiet:

 • Piscopia och Galois - spännande matteförebilder för tjejer och killar idag!
 • Några populära och användbara spel i matteundervisningen
 • Problemlösning - matematikens hjärta
 • Roliga ekvationer – hur matteintresset kan väckas med enkla medel

Gymnasiet:

 • Entusiasm med Euklides - geometri för gymnasielärare
 • ”Jag hatade matte – men nu förstår jag!” Olika sätt att få elever med mattesvårigheter intresserade

Alla stadier:

 • Barn älskar matte - tills vi vuxna ingriper
 • Olika intelligenser och inlärningsstilar i matten
 • Matte och Musik - Mysig Matteinlärning
 • Det fantastiska spelet Hex – hur spel och problemlösning väcker matteintresset
 • Barn och föräldrar tillsammans – hur man kan organisera en suzuki-inspirerad matteundervisning
 • Idéer om hur en hel skola kan bli matteintresserad
 • Inte en bok till av samma sort – hur man ger utmaningar till duktiga elever och får de svaga att tända till
 • Matematik - en värld av skönhet och glädje
 • Hur man ger eleverna motivation och inspiration i matten

Allmän pedagogik

 • Från Sokrates till Suzuki - Intressanta pedagogiska metoder med aktualitet för vår tid. Lär dig av de stora mästarna och se hur moderna de är!
 • Hur kan man lära sig att lära sig? - Utgångspunkten är Howard Gardners teorier om olika slags intelligenser och deras tillämpning inom olika områden.
 • Stephen Coveys 7 vanor - Hur kan du använda dig av Coveys psykologi för att lyckas med inlärningen? Om du vill lära sig nya saker och samtidigt känna tillfredsställelse och balans mellan livets olika områden är detta absolut något för dig.